ΣΚΟΡΔΑΛΙΑ

Με πολλές παραλλαγές στην σύσταση υλικών, η σκορδαλιά … είναι ένα έδεσμα με φανατικούς φίλους