Ποιότητα των υπηρεσιών


Η ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ο.Ε’ διαθέτει παραγωγική μονάδα 2.500 τ.μ με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, απασχολεί 17 εξειδικευμένα άτομα στην ποιότητα  και στο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων   ΗΑCCP. Στα πλαίσια συνεχούς διασφάλισης της ποιότητας, η εταιρία εκτελεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα ελέγχους στα προϊόντα της μέσω χημικών αναλύσεων που γίνονται με συνεργαζόμενο Ερευνητικό Ινστιτούτο.

Την περίοδο αυτή  γίνονται επίσης και οι απαραίτητας ενέργειες για την απόκτηση της πιστοποίησης ISO 22000.

Στα άμεσα σχέδια της περιλαμβάνονται η απόκτηση του συστήματος ποιότητας BRC Food Standard 2008 και η εισαγωγή της στον τομέα των βιολογικών προϊόντων