Εκθέσεις

Η Μακεδονία ΟΕ  στην προσπάθεια της να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον πελάτη, να ενημερώνει για τα νέα της προϊόντα και για να επιτύχει τον κεντρικό της στόχο,  να διευρύνει δηλαδή τα σημεία πώλησης της, πραγματοποιεί μία σειρά από δραστηριότητες:

Η εταιρία επίσης θέλει να ενημερώνει τον καταναλωτή για τις νέες τάσεις της αγοράς αλλα και να ενημερώνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν κατά περιόδους, έτσι ώστε να αναλαμβάνει άμεσα την επίλυση τους.